#อ่านNLProc Talk: อาร์ม ปรัชญา บุญขวัญ

เพจ #อ่านNLProc ได้มีโอกาสคุยกับนักวิจัยด้าน NLP จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และยังเป็นผู้บุกเบิก NLP ไทยในยุคแรกๆอีกด้วย #อ่านNLProc: อยากให้พี่อาร์มช่วยเปรียบเทียบ NLP ภาษาไทยสมัยก่อน กับสมัยปัจจุบันหน่อยครับ ว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับ ? พี่อาร์ม: ผมเริ่มทำงานวิจัยด้าน NLP ในปี 2000 ในตอนนั้นเทคนิคหลักๆในการทำ NLP ก็คือการใช้ Statistics มา learn กับ ข้อมูลเพื่อสร้างเป็นโมเดล ในยุคนั้น Data มีน้อยมาก โดยส่วนมากทุกแล็บ ทุกมหาลัยจะสร้าง Data โดยใช้ทุนภายนอกเป็นของตัวเอง แต่ก็จะติดปัญหาคือ ไม่สามารถเปิดข้อมูล (Open data) ได้ ทำให้เกิดปัญหาเวลาตีพิมพ์ว่า ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการทดลองกับคนอื่นได้ เพราะข้อมูลที่ใช้ทดลองไม่เหมือนกัน NLP ในยุคนั้นจึงยังไม่ค่อยก้าวไปไหน…

#อ่านNLProc Talk: อาร์ม ปรัชญา บุญขวัญ
#อ่านNLProc Talk: อาร์ม ปรัชญา บุญขวัญ
Mr.P L

Lifestyle of Programmer & IoT (Node-RED|Blynk) & Data Science (ML,DL,NLP) and Whatever I want to do | cat can coding too | Ph.D. -> VISTEC -> IST