เพจ #อ่านNLProc ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักวิจัยด้าน NLP จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) อีกหนึ่งท่านก็คือพี่เล็ก หรือ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ปัจจุบันดูแลทีมวิจัยเกี่ยวกับด้าน Language และ Semantic #อ่านNLProc: ช่วยเปรียบเทียบ NLP ภาษาไทยสมัยก่อน กับสมัยปัจจุบันหน่อยครับ ว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับ ? ดร.เทพชัย: ก็ถ้าเป็นสมัยก่อน NLP ยังไม่บูมในตอนนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือการทำ NLP แต่ละอย่างค่อนข้างใช้เวลาเยอะ ข้อมูลก็หาได้ค่อนข้างยากมาก แต่ตัดภาพมาที่ปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่าเรามีข้อมูลให้เล่นได้มากขึ้น มี Algorithm ใหม่ๆเข้ามาช่วยเช่นพวก Deep Learning ให้งานมันง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น…

#อ่านNLProc Talk: ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
#อ่านNLProc Talk: ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ

เพจ #อ่านNLProc ได้มีโอกาสคุยกับนักวิจัยด้าน NLP จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และยังเป็นผู้บุกเบิก NLP ไทยในยุคแรกๆอีกด้วย #อ่านNLProc: อยากให้พี่อาร์มช่วยเปรียบเทียบ NLP ภาษาไทยสมัยก่อน กับสมัยปัจจุบันหน่อยครับ ว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับ ? พี่อาร์ม: ผมเริ่มทำงานวิจัยด้าน NLP ในปี 2000 ในตอนนั้นเทคนิคหลักๆในการทำ NLP ก็คือการใช้ Statistics มา learn กับ ข้อมูลเพื่อสร้างเป็นโมเดล ในยุคนั้น Data มีน้อยมาก โดยส่วนมากทุกแล็บ ทุกมหาลัยจะสร้าง Data โดยใช้ทุนภายนอกเป็นของตัวเอง แต่ก็จะติดปัญหาคือ ไม่สามารถเปิดข้อมูล (Open data) ได้ ทำให้เกิดปัญหาเวลาตีพิมพ์ว่า ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการทดลองกับคนอื่นได้ เพราะข้อมูลที่ใช้ทดลองไม่เหมือนกัน NLP ในยุคนั้นจึงยังไม่ค่อยก้าวไปไหน…

#อ่านNLProc Talk: อาร์ม ปรัชญา บุญขวัญ
#อ่านNLProc Talk: อาร์ม ปรัชญา บุญขวัญ
Mr.P L

Lifestyle of Programmer & IoT (Node-RED|Blynk) & Data Science (ML,DL,NLP) and Whatever I want to do | cat can coding too | Ph.D. -> VISTEC -> IST